Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1422 Pisarz: 18 Numer roty: 953
Rota infrascriptorum:

Taco mÿ bok pomoʃʃ y ʃwanti +
czo myą obvinono abich ÿa (w) Xandza czeʃʃin
ʃkego zemÿ bral w gbicze Gorʃkýem
a bych [b] bral (Conÿe) tych gem ÿa ne bral (anÿm) (konÿ) (ʃlal) anÿ
gÿch vzÿtek mam [taco my bok pomoz
y ʃwanti crzýʃʃ] ... Jaco tho ʃwatczą.


Testes Mÿlesse: primus Stanislaus Cuczinskÿ, secundus Jacuss Cuczinský, tercius Jan Cuczinskÿ.