Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1422 Pisarz: 18 Numer roty: 951
Item Hanca Malechowska ducit testes erga sex kmethones de Lusscowo: primus Nicolaus de Xangnikÿ, secundus Nicolaus de ibidem, isti erant circa hoc, tercius Derslaus de Ostrowÿeczno, quartus Adam de ibidem, quintus Thomislaus [de] Olesskÿ, sextus Petrasius de Tworzymirký. — Rota:

Jacoʃmý przytem bÿli kyedÿ ludze opatowÿ
lubÿnʃkyego byezelÿ gwaltem w dzedzÿ
ną malechowo panÿe hankÿ ÿąlÿ ÿeÿ
paʃtuchą ÿwʃdzelÿ mv powroʃʃ na ʃʃzÿą
ÿ powÿedlÿ gÿ zdzedzÿnÿ