Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1422 Pisarz: 18 Numer roty: 950
Nobilis Johannes Rydzinsky ducit testes erga nobilem Fricz de Jandrzychowicze: primus Stanislaus de Jandrzÿchowicze olim Zimlinský, secundus Albertus Morawczewský, qui circa hoc fuerunt, tercius Jacusius Miros Wlostowský, quartus Johannes Carsseczsky, olim fuit, sed iam sedet in Podrzecze, quintus Paulus Cuczinskÿ, sextus Mathias Cuczinskÿ in testimonium. — Rota. Primi duo sic:

Izeʃmÿ przytem bÿlÿ Ize Burgrabÿa pana Jana
Rydzinʃkyego dal Tymą laʃwicz narankÿ sfri
czewą volą ...