Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1398 Pisarz: 8 Numer roty: 95
Jarotha testes producit contra Camecz et contra Alinum cives de Costen: primus Stopacz, Pradel Gunczerz, Ramsz senior, Stephanus Carnynsky, Szyfrzyd Puczka, Jaszko Lanczky, isti testes sunt contra Camenskemu propter equis ecclesie. Item secundos testes contra Albinum pro equis suis: primus Nicolaus Slodra, Miroslaus Przilepszky, Deczko Przylepszkÿ, Vincencius Lanczkÿ, Passzco Gosczichovský, Przibignew Borowsky. —Rotha:

+ Jaco to ʃwathczimi iaco Gardota
nyevÿal syaroczyna domu y
nepobral Coʃczelnÿch conÿ