Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1422 Pisarz: 18 Numer roty: 949
Item induccio testium Mathie Pudliscowskÿ erga dominas de Crayewicze: primus Johannes Cuczinskÿ Kÿelbassicz, secundus Nicolaus de Minori Morawczewo Mircowicz, tercius Mathias Cuczinský, quartus Nicolaus Pÿanowskÿ, quintus Sandiwogius Pÿanowskÿ olim Rogaczewskÿ, sextus Petrasius Gorziczskÿ. — Rota:

Jaco tho ʃwatczÿmÿ Jaco Maczek pudliʃcowʃký
nye ÿeʃdzÿl ʃamo czwarth na Craÿewicze paÿn
dzedzÿną gwaltem ÿne wÿganÿal gÿch ludzý