Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1422 Pisarz: 18 Numer roty: 948
Item testes Gÿwani erga Boÿanowskÿ: primus Janusius Vnÿanczský, secundus Martinus, qui habet filiam Sledzewą et Santkam uxorem in Podrzecze, tercius Swanthomir, qui sedet in Wÿthoslaw apud dominum Johannem, quartus Gotarth de Thopole, quintus Nicolaus Curowskÿ, sextus Nicolaus Mankowský. — Rota:

Jaco Gÿwan wʃczągnąl pÿotraʃʃa Boÿanowʃke
go towarzÿʃʃa aon wtÿ czaʃʃÿ ʃʃypÿe ÿbÿe
rze oweʃʃ na woʃʃ