Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1422 Pisarz: 18 Numer roty: 946
Item Nicolaus Jaroslawskÿ ducit testes erga dominam Swanchnam de ibidem: primus Johannes Bÿna Jaroslawskÿ, secundus Michael de Jaroslawký, tercius Thomislaus Oleský O1essky, quartus Nicolaus Oleskÿ. — Rota:

Jaco wÿemÿ otem Jaco Micolaý Jaroʃlawʃk<...>
pane Swachne poziczil dzewanczy grzywen
na zaʃtawą w Jaroʃlawkach ge oczcziʃną
awtych dzewanczÿ grzywen bÿlÿ ...