Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1422 Pisarz: 18 Numer roty: 942
Item Derslaus de Trzebÿecz cum Henrico Wiscoth/a// Vyscotha Bÿlanczský ad proximos terminos particulares secundum ius erga Margaretham Gorziczska iurabit sic. Primus sic. — Rota:

Jaco mÿ Margorzatha (ma) (ʃzoʃtra) (rodzona) ne poziczila trzech
[G] grzÿwen (groʃʃÿ) anÿm gich ge wÿnowad ...