Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1422 Pisarz: 18 Numer roty: 940
Aliorum testium rota:

Jaco tho ʃwatczą czʃʃo pÿotraʃʃ Malew
ʃkÿ zalowal na Jana podrzeczʃkego abÿ mv
zytha wząl taco wele ÿaco dwadzeʃcze
grzÿwen ku ktoremv on blÿʃʃÿ geʃt po
bracze ʃtrÿnem rodzonem [a] a temv trzÿ latha
wÿʃlÿ nÿʃly go prawem nagabal.


Item idem erga eundem: primus Martinus Podrzeczkÿ, secundus Jassek Grabÿonowský, tercius Nicolaus Podrzeczský [quartus] Samborowicz, quartus Nicolaus Grabýonowskÿ, quintus Johannes Oleský, sextus Johannes Grabÿonowský.