Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1398 Pisarz: 8 Numer roty: 94
Testes Bawor ducit contra Albertum Gorszkÿ: primus Andreas Rogaczowszkÿ, secundus Czewleÿ Belewskÿ, tercius Potrko Tader. — Rota:

+ Jaco to ʃwathczÿmý. iaco czo Bawo
rovy poʃzly rambili woczechovem
zapuʃcze to rambili ʃgego volan