Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1422 Pisarz: 18 Numer roty: 939
Rota testium:

Jaco to ʃwatczą [Jaco Jan podrzeczʃkÿ ] na [ne]
wząl dwu [pro] Jaco czʃʃo pÿotraʃʃ Malewʃký zalowal na ÿa
na podrzeczʃkego abÿ mv dwe prompniczÿ ÿaco trzÿ grzÿwnÿ wząl ku ktorim (on) [om] bli
ʃʃy geʃt po bracze ʃtrÿnem rodzonem a temv
[la] trzÿ latha wÿʃlÿ niʃli go prawem
gabal


Item Johannes Podrzeczský ducit testes erga Petrasium Malewsky: primus Johannes Wlostowský, secundus Nicolaus de ibidem, tercius Jan Pÿanowskÿ, quartus Gregorius Jaroslawský, quintus Sulek Chwalkowakÿ, sextus Stanislaus Grabyonowskÿ. — Rota: