Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1422 Pisarz: 18 Numer roty: 935
Rota testium Gunteri Trach:

Jacoʃmÿ przÿtem bily Jaco Margretha kazala
Gunczerzewÿ cupicz ʃukna ʃzobye plaʃczewý
zpÿancz grzywen y za ʃʃeʃcznacze groʃʃy a
ʃtego gÿ ʃlubÿla wÿprawicz ...


Item Gunterus Trach ducit testes erga Margaretham contoralem Janusii Tader: primus Henricus Cotwicz, secundus Derslaus Lanczskÿ, qui est apud dominum Przybislaum, presentes ambo, tercius Nicolaus Dzączol, quartus Mathias Proscowsky, quintus Thomas Xanginskÿ, sextus Chwal de Rathaÿe. Pendet terminus secundum ius.— Rota: