Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1422 Pisarz: 18 Numer roty: 934
Item Nicolaus Gÿl ad proximos terminos particulares /erga// Stanislaum Surcowskÿ sic iurabit. — Rota:

Jacom w Staniʃlawowe zaʃtawe (wgoline) [ne] ne
wząl ... [cz] cinʃe
wych anÿ poczeth aný roboth anÿ [m] go
tamo (voznÿ) wrzeʃʃowal