Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1422 Pisarz: 18 Numer roty: 930
Item Turewský Turewsky Thomislaus {cum suo famulo Nicolao} ad proximos terminos particulares peremptorie erga *dominum* Chorinsky ed suos homines sic iurabunt. — Rotha :

Jaco czʃʃo zaÿątho ʃcoth (ludzÿ) pana Chorinʃke
go to gý zaÿąl Micolaÿ moÿ pacholek
[na] na lancze zagaÿone [d] gdze zem ÿa
bÿl wdzerzenÿv ʃtara dawna a tamo
ʃnÿm zadnÿ panicz nebÿl