Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1422 Pisarz: 18 Numer roty: 926
Item scabini de Vnanczicze: primus Jacobus, Paulus, Jan, isti tres:

Mÿ bÿerzemÿ na ʃwą
ʃtarą przÿʃzągą [g] yą ʃzeʃmÿ przÿʃząg
lÿ praudą znacz ...