Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1422 Pisarz: 18 Numer roty: 925
Item Januss Vnanczskÿ ducit testes erga Michaelem kmethonem de Cocosskÿ: primus item Petrus Simlinskÿ, secundus Nicolaus Simlinskÿ, tercius Jan Wlostowskÿ, isti fuerunt presentes. Nobiles sic iurabunt tres:

Jacoʃmÿ Jaco Januʃʃ vnanczʃkÿ nye ote
gnal Michala Czloweka pana Tom
[kowego]kowego [czʃ] otprawa czoʃʃ
mal zalowacz o dwe grzÿwne groʃʃÿ
ʃchirokých (rącogemʃtwa
) (na) (gego) (ludzÿ)
a kmecz nÿechczal ʃzalowacz
ÿʃwini nÿe mÿal