Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1422 Pisarz: 18 Numer roty: 924
Alii extranei &opczÿ&:

Jaco Jandrzeÿ boýanowʃkÿ geʃt
prawÿ ʃlachczicz po gego oczczu
y po maczerzÿ clenotow baranow
(czʃʃo) (noʃʃą) (barana ) (naʃczicze)
a Czwekow (czʃʃo
) (noʃʃą) (bÿalÿ) ([ʃtrich]) ((ʃczyt)) (a) (czarnÿ) (ʃtrich) (przeʃen)
czʃʃo ge tu na mÿe
nÿlý