Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1422 Pisarz: 18 Numer roty: 923
Alii duo post matrem:

Jaco Jandrzeÿ boÿanowʃkÿ geʃt
prawÿ brath naʃʃ po gego macze
rzÿ Clenotu Czwekowe ktorzÿ
noʃʃzą bÿali ʃczÿt a czarnÿ ʃtrich
przeʃen yʃnaʃʃe krwe wÿʃʃedl