Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1422 Pisarz: 18 Numer roty: 921
Item decrevimus testes ducere nobili Gÿwan Carninskÿ erga Nastasiam Anastasiam de ibidem eo, quod castellanum dixit et. Gÿwan Carninskÿ ducit testes erga dominam Nastasiam de Carnino: primus Jarotha Wilkowskÿ de Wilkowo castellanus Radzÿmiensis, secundus Passek Pasek Ptascowskÿ Ptasscowsky, tercius Andreas Zegrowskÿ, quartus Otha Otho Trach, quintus Stanislaus Grunowskÿ, sextus Opacz, qui sedet in Gonÿąbicze Gonyambicze. — Rota:

Jaco tho ʃwatczą Jaco Gywan Carninʃký
vydzerʃal ... zagonow po gego oczczu
trzÿ lata czʃʃo ge panÿ Carninʃka prze
arala