Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1422 Pisarz: 18 Numer roty: 920
Item Janusius Vozniczskÿ ducit testes erga Johannem kmethonem de Borzÿslaw: primus Michael Szoldra, secundus Pelka Grzÿbenskÿ, tercius Costek Caldrumskÿ, quartus Sandiwogius Mÿedzeweczskÿ, quintus Jacusius Strzeleczskÿ, sextus Gÿwan Carninskÿ. — Rota:

Jaco tho ʃwatczą Jaco Jan czlowek pana Jan
dracow bÿʃal gwaltem w dwor w woʃnikÿ
pana vozniczʃkÿego ÿ ÿąl gego czloweka
ÿbÿl go ÿrwal go nÿe zandayącz prawa