Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1397 Pisarz: 7 Numer roty: 92
Sbiska sic tenetur iurare. — Rota etc.

Jacom ne wedczala Iana gdcze
ʃedczal alizem go ʃwødcze nalaʃla