Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 918
Item domina Dochna Przÿlepska ducit testes erga Laurencium kmethonem de Gorca: primus Samson Gorziczskÿ, secundus Bartholomeus Tarnowsky, tercius Johannes Tarnowskÿ, quartus Mathias Tarnowskÿ, quintus Johannes de Maiori Lanka, sextus Mathias Sczodrowskÿ. — Rota:

Jaco to ʃwatczą Ize xandz Januʃʃ ʃam
ʃwą moczą wʃadzÿl ʃwego czloweka
wprzÿlepicze panÿe dochnÿ wÿano przeʃ
ge vole wge twerdzą [przeʃ ge wole]