Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1422 Pisarz: 18 Numer roty: 915
Alii duo extranei:

Jaco Mÿcolaÿ pyanowʃkÿ geʃt prawÿ
ʃlachczicz po gego oczczu ÿ pomaczerzÿ cle
notow Czolkow czʃʃo noʃʃą wolu naʃczicze
a Czelelew ktorzy noʃʃą dwe rurze naʃczi
cze a trzÿ coʃʃÿ wkaʃde rurze y ʃgich krwe
wyʃʃedl