Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 914
Alios duos post matrem debet ducere, qui iurabunt sic. —Rota:

Jaco etc. Jaco ... pÿanowʃký geʃt prawÿ
brath nas po gego maczerzÿ zawolanÿa
Czelelew [qt] ktorzÿ noʃʃza dwe rurze na
ʃczÿcze a trzÿ Coʃʃÿ w kaʃde rurze ÿ ʃnaʃʃe
krwÿe wýʃedl ...


Alios duos extraneos duxit (!) debet, qui iurabunt sic. — Rota: