Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 911
Item *domina* Nastka Carninska ducit testes erga *nobilem* Gywanum Lesczenskÿ Gÿwan de ibidem: primus Jaroslaus Zadora, secundus Andreas Gorzÿczskÿ, tercius Gregorius Gorzyczsky, quartus Nicolaus Podrzeczskÿ, quintus Zelaszco de Geligowo Jeligowo, sextus Andreas Wirzchowskÿ Virzchowský. — Rota:

Jaco to ʃwatczą ÿʃʃe pani Carninʃka wÿ
dzerzala ogroth ʃge manʃʃem (XIX) odzewanczÿnacze
zagonow ʃpocoÿem XXX lath on ze (gÿwan ) Car
ninʃkÿ na nyą zalowal