Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 910
Item nobilis Janussius Woszniczský ducit testes erga Johannem kmethonem de Borzýslaw: primus Michael Szoldra, secundus Pelka Grzýbenskÿ, tercius Cosstek Caldrumbskÿ, quartus Sandiuogius Mýedzeweczskÿ, quintus Jacussius Strzeleczský, sextus Gýwan Carninskÿ. — Rota:

Jaco to ʃwatcza yaco Jan czlowek pana
Jandracow [nÿe] byeʃʃal gwaltem w dwor
(w) (woʃnikÿ)
pana woʃniczʃkyego [ÿne] ÿ gąl [gÿ go anÿ]
[go bil anÿ go rwal]
gego czloueka ÿbÿl
go ÿrwal go nye zandayącz prawa