Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 909
Item Mathias Brodniczskÿ eciam feria tercia erga Nicolaum de Grabyonowo sic iurabit. — Rota:

Jaco czʃʃo Nicolaÿ namÿą zalowal abich
mv czapką wʃząl te geʃm ÿa ne
wząl a nÿ mim vyedzenim w
domv (wmem) bila