Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 908
Item Nicolaus de Grabyonowo feria tercia proxima erga Mathiam Brodniczsky debet periurare vulnera. — Rota:

Jaco tÿ dwe raný krwawe czʃm ge
voʃnim okazal tiý mý Maczco dal