Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 907
Rota testium infrascriptorum:

Jaco dzerʃʃek gonÿl Jandrzeýa boÿanow
ʃkÿego ʃze cztirzmÿ tako dobrimÿ ÿaco
ʃam ... [ʃkon]
ʃkopÿamÿ a ʃ Szmoʃtrzalý aʃ na
gego dzedzÿną


Induccio testium Andree Boÿanowský erga Derslaum Lesczinskÿ: primus Materna de Ossek, secundus Laurencius Scoraczewskÿ, tercius Opacz Cocorzÿnskÿ, quartus Nikel Scoraczewskÿ, quintus Mathias Sczodrowský, sextus Johannes Sczodrowský — — —