Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 905
Induccio testium Petri Szekirka Sekirka erga Janusium Netansscowsky Nyetansscowsky: primus Vincencius Drzeczcowský, secundus Janusius Sulewskÿ, tercius Jacuss Jacusius Zýthoweczskÿ, quartus Januss Vnanczskÿ, quintus Nicolaus Grabyonowskÿ, sextus Woczech Pÿotrowskÿ. — Rotha:

Jaco tho ʃwatczą Jaco Januʃʃ Nÿetanʃcow
ʃkÿ [ne] wʃʃząl pÿotrkowÿ Jelena gwal
tem czʃʃo gy on ʃwÿmÿ pʃý gonýl