Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 901
Item Petrasius Golský ducit testes erga Johannem, Albertum et Laurencium filios Grocholin: primus Oseb Xanginský, secundus Thomas frater eius, tercius Grzÿmek Bÿalo Jezerský, quartus Andreas Dambrowský, quintus Golcz de Albo Lacu, sextus Gotha Janusius de Geligowo. — Rota:

Jacoto ʃwatcza Jaco czʃʃo Jan Woczech (...) awawrzy<...>
... zalowali na pana Golʃkÿego
abÿ gim oczcza zabil tego on ne zabil
anÿ bil przÿtem kedy [zab] zabith