Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1397 Pisarz: 7 Numer roty: 90
Barclinsky hos testes ducet contra Jarotham: primus testis Bronislaus, secundus Jacusius de Grunowo, tercius Czewlegius Beczinskÿ, quartus Blisbor de Bucowcze, quintus Pacos de Proskowo, sextus Gnewomir de Scodrowo. — Rota etc.:

Jaco to ʃwadczimi twø Chilø
[d] gdi vmarl buguʃlaw teti woyczech
ʃtal ʃnim [p] wpraune odczirzi grziwni