Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 899
Item Martinus Podrzeczský ducit testes erga Hedwigim kmethonissam de Semowo: primus Jan Cocoska, secundus Jan Pÿanowskÿ cum Curwo Naso, tercius Jan Bylantha, quartus Albertus Zelasco de Czacz, quintus Vincencius Czewlegewicz, sextus Nicolaus qui sedet in Zaparczino. — Rota:

Jaco to ʃwatczą Jaco czʃʃo Jadwiga przeʃʃwego
procuratora zalowala na marczina podrzeczʃkÿe
go abÿ ge dua konÿa vcradzono chąʃebne
abÿ ge donego wdom wÿedzono, tÿch konÿ
[donÿego w] (wgego) dom nÿe wÿedzono anÿ gich vzitek
ma