Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 896
Item Martinus Pacoslawský ducit testes erga eundem: primus Sandiwogius Pÿanowskÿ, secundus Dobyeslaus Chwalkowský, tercius Jacussz heres Pudliscowský, quartus Otho de Gunczlewa Gorca, quintus Hinczka Domaslawskÿ, sextus Sobel Zaleskÿ et alios sex ducere debet. — — — Rota:

Jaco tho ʃwatczą yze marczin ne radzil anÿ
kazal Sczepan[o](co)wÿ Belczcoui pozecz ʃtodolÿ
ÿaco czterdzeʃczÿ grzýwen groʃʃÿ aný ʃgego radą anÿ kaʃnÿą ʃzą ʃnÿm ne gednal anÿ
zʃemÿe wÿal