Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 894
Item Dobyeslaus Pacoslawskÿ ducit testes erga Belczconem Rocossowský: primus Stanislaw Cuczinskÿ de Maiori Cuczini, secundus Jan Gostcowský, tercius Simon Gostkowský, quartus Petrasius de Gunczlewa Gorca, quintus Pacoss Conarskÿ filius Przybaconis, sextus Sobek Zaleskÿ et sex alios debet adducere — — — Rota:

Jaco tho ʃwatcza yʃʃe anÿ radą anÿ volą
anÿ kaʃnyą pana dobyeʃlawa Sczepanek ne
pozegl Belczcoui Stodolý zʃitem ÿaco czter
dzeʃczy Grzywen