Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 893
Rota testium infrascriptorum:

Jaco (to) ʃwatczą [ÿaco] ýʃʃe anÿ radą anÿ volą
anÿ caʃnÿą pana [pacoʃlawʃkÿego ] (dobÿeʃlawa ) Scze
panek ne poʃegl Belczcowý ʃtodolÿ z ʃitem
iaco [c] czterdzeʃczý grzÿwen


Item Dobyeslaus Pacoslawský ducit testes erga Belczconem-Rocosowský: primus Stanislaw Czuczinskÿ de Maiori Cuczini, secundus Jan Gostcowskÿ, tercius Simon Gostcowskÿ, quartus Petrasius de Gunczlewa Gorca, quintus Pacoss Conarský filius Przybaconis, sextus Sobek Zaleský et sex alios debet adducere — — —