Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 892
Item Zophia ducit testes erga Stephanum advocatum Costenensem: primus Olexi de Zadori, secundus Jaroslaus de Gorzicze filiaster Blisborii, sed est sibi frater avunculalis carnalis et isto non vult perdere, tercius Nicolaus de Bucownicza olim, qui sedet in Xaninkÿ, quartus Albertus Zadorskÿ, quintus Stoÿslaw de Jaroslawkÿ, sextus Johannes Dzbanskÿ, terminus ut prius aliis. — Rota:

Jacoto ʃwatczą yʃʃe pani zowka ne pobrala
harnaʃʃu ʃkarbu yʃchrzebra po ʃtaphanowem Strÿv tako Dobrego ÿaco trzecza cząʃcz
ʃta Grzÿwen