Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 891
Rota domine Zophie:

Jaco to ʃwatcza ÿʃʃe zowka nepo
brala harnaʃʃu ʃkarbu ÿ ʃchrzebra po
ʃtaphanowem ʃtrigv tako dobrego yaco
trzecza cząʃcz ʃta Grzÿwen