Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 890
Item nobilis Zophia de Costen ducit testes erga Stephanum advocatum Costenensem: primus Czewleÿ, qui sedet in Zaparczino, secundus Sandiwogius filius Wÿssak apud Deslaum Viscotham, tercius Andreas Gorziczský, sed est sibi frater avunculalis carnalis et isto non wlt perdere, quartus Szemek de Przylepicze, quintus Pÿochno Gorziczskÿ, sextus Olexi Zadora de Zadori. — Rota:

Jaco tho ʃwatczą yze pani Zowca ne wząla
ʃzeʃczÿ Dzeʃʃand Grzÿwen a trzech ÿ oʃmÿ
ʃcoth groʃʃÿ po Sczepanowe Strÿv ku gim
ze on blyʃcoʃczą lepʃʃe prawo mÿal