Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 889
Rota testium infrascripta:

Jaco to ʃwatczą [Iʃze] Ize panÿ zowka ne wzą
la ʃzeʃczÿdzeʃʃand grzÿwen a trzech ÿ oʃmÿ
ʃcoth (groʃʃy) po Sczepanowe Strÿv kv gim ze
bÿ on blyʃcoʃczą (lepʃʃe) prawo mÿal