Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 887
Item Dominicus de Wilkowo ducit testes erga Michaelem de Secowo: primus Wÿssech Cotwicz arbiter et iste sic iurabit ad primos terminos particulares post festum Penthecostes secundum ius. — Rota:

Jacom bil gednaczem mÿedzÿ dominikem
a wÿʃʃemirem a czÿ moczne puʃczili na
mÿą gdze bich ÿa Jal a wczÿnil grani
czą medzÿ wilkowem a Snatÿ to mÿelÿ
trzÿmacz pod zacladem Stem grzÿwen za
ten rączil Michal Szecowʃkÿ za wÿʃʃemi
ra akedim ÿa tamo vÿal ÿ wʃul copÿecz
geden tedÿ dominik puʃczil namÿą avÿʃe
mir mÿ tego nechczal dowÿerzicz a tim
ʃʃą to rozeʃlo