Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 886
Item rota arbitri Dominici de Wilkowo erga Wyssemirum. Arbiter sic iurabit:

Jacom bil gednaczem mÿedzÿ domininikem a wÿʃʃe
mirem a czÿ moczne puʃczÿlÿ. na mÿą gdze bich ÿa
Jal a vczÿnil Graniczą to mÿelÿ trzymacz pod
zacladem Stem grzÿwen za ten ranczili
[za dominica ] Michal Szecowʃkÿ za wÿʃʃemira
(a) (kedÿm) (ÿa) (tamo) (wÿal) (ywʃʃul) (kopÿecz) (geden
) (tedy)
dominik puʃczil na mÿą a wÿʃʃemir mÿ tego
nechczal dowerzicz a tÿm ʃzą to roʃeʃlo ... Jaco ʃmÿ przÿtem
bili Jaco czʃʃo geʃt wyʃnal gednacz to tako bilo
ÿaco geʃt wÿʃnal