Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 882
Item Petrus Gosczeÿewskÿ ad secundos terminos proxime venturos post festum Penthecostes erga Janusium Cordbok peremptorie sic iurabit. — Rota:

Jacoʃýa po vgednanv. temv poʃeʃczÿ ne za
powedzal pÿenądzÿ dacz