Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 880
Item Agnes Pÿechnonis ad proximos terminos particulares erga Nicolaum Gil sic iurabit peremptorie. — Rota:

Jaco czʃʃo Micolai Gil namą zalowal abich mv
cztirzÿ grzÿwnÿ ʃgego kmeczew wząla acz
tirkrocz ʃzą wgoliną gwaltem ʃe cztirmÿ pani
czÿ wwązala tegoʃm ya ne vczÿnila