Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 878
Item Hanca Bolczewa ducit testes erga Hankam Hancze thabernatricem de ibidem de Albolacu: primus Wÿssech Sicorzinský, secundus Ripracht Bolcz, tercius Wlost Podrzeczskÿ, quartus Stassek [Grabÿono] olim Chlebowský, quintus Jan Bÿnÿa Byna de Jaroslawkÿ, sextus Jaroslaus de Gorzicze. — Rota:

Jaco tho ʃwatcza Jaco czʃʃo hanca Carczmarka zalo
wala na hancą Bolczewą abÿ [mv] (ge) karczmą ygin
ne ʃboze poʃgla Jaco [ʃe] ʃzecznacze Grzÿwen tego
ona nÿe wczinila