Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 877
Item Henricus Carchowský ducit testes erga dominum Przÿbislaum: primus Janusius Janisewský Janissewsky, secundus Nicolaus Gil, tercius Michael Rogowsky, quartus Johannes Wicząscowskÿ Wycząscowsky, quintus Janusius Janussius Warmul Sicorzinskÿ, sextus Sigismundus Grunowskÿ. — Rota:

Jaco to ʃwatczą Jaco czʃʃo pacholek pana stol
nicow Jan vcządzal pÿotra kmecza [Jak] to
gi wcządzal na karchowe na drodze a ne
rąbil wzapuʃcze pana stolnikowem