Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 875
Item Petrasius Golský ad proximos terminos particulares dampna erga Janusium Hebdank sic periurabit. — Rota:

Jaco onewÿprawene rącogemʃtwa pana
Januʃʃzewa za Nikla Dzenczinʃkego gem ʃco
dzen ...