Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 874
Item Stanislaus Zydowca de *Rogaczewo* ducit testes erga Belczconem Rocossowskÿ: primus Janusius de Wsczączicze Vsczączicze, secundus Jaroslaus Tarnowskÿ, tercius Vincencius Tarnowskÿ, quartus Andreas Brodniczskÿ, quintus Drogoslaus Przÿlepskÿ, sextus Jacusius Przÿlepskÿ. — Rota:

Jaco tho ʃwatczą Jaco Staniʃlaw zydow
ca nerączil Belczcoui Rocoʃʃowʃkÿemv
za Sczepanca o tho abÿ [mv] ʃzą ʃznim
prawem obchodzil a ne pozegą