Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 868
Rota testium ministerialis:

Jaco ʃmÿ przÿtem bili kÿedÿ poʃʃel przÿ
ÿal otpana golʃkÿego do pana Bartho
ʃʃa ÿvkaʃal mv liʃt [a] ÿrzecl ÿwerziʃz
pane Barthoʃʃu teÿ procuracÿe a on rzecl
v[v]ÿerzą


Item testes ministerialis erga Petrasium Golskÿ: primus Johannes Dalesský Daleszsky, presens, secundus Jan Drogossewskÿ Drogoszewsky, tercius Martinus Pacoslawskÿ, quartus Jan Lankwarow filius, quintus Jan Sgirza, sextus Passek Blozeÿewsky Bloszeyewsky, omnes presentes. Terminus secundum ius.