Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 18 Numer roty: 867
Item Albertus Borcowskÿ ad priximos terminos particulares peremptorie sic iurabit erga Sandiuogium Chorinskÿ ex parte Jerandi de Rambino. — Rota:

Taco mi etc. Jacoʃm bil dzen Nowegola
tha vrambine ([zborcowʃky]) (z) (Jeranthem ) a on czekal [pÿenądzy]
tamo czali dzen ʃaplaczena kto bý gý wicu
pil bliʃcoʃczą [zʃ] ʃrambina